Вярна е...

макар и удари
откъм гърба си

душата пишеща
да получава

това зарежда я
и я калява

и нека вярна е
на съвестта си

Категория: