* * *

..... лято - ...

зной(ността)

....... на ........

... любовта ...

Категория: