В душата детска

всички люде да
внимават - чувството за
малоценност да

не се в душата детска
никога закрепости

Категория: