По „life is a moment“-(„животът е миг“)

животът миг е
и жадува - и в мигà
да се векува

...................................................................

извор:

http://www.life-moment.net/

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Животът миг е,
но човечното не е
мигновение...

Pages