ЕСЕННО ШИРОКОЛЍСТИЕ

Ѝма и листà
непожълтèли,

въпреки че са
оесенèни! - 

Те към пролетта!
са разпрострèли

взор,
от нея светоозарèни!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Есенни листа
зелени, самотни са,
но несломени...

По Angel Popov -

„Есенни листа
зелени, самотни са,
но несломени...“ :

Листа самотни
есеннозелени, но
и несломени...

Pages