В собствените...

Необозрими
ли са в собствените си
очи, са мними...

Категория:

Comments

Кратко, точно и зримо казано, rhymefan!

Pages