На прехода...

на прехода от
любов към живот - БОГ - чрез
акушер(к)ите

Категория: