КЪМ РАЙ

към РАЙ душевен
съкровен е пътят - чрез
добротворèне

...........................................

към РАЙ душевен
пътят съкровен е чрез
добротворèне

Категория:

Comments

/по rhymefan/
На път Божествен
и кръстопът Човечен
е Раят вечен...

Pages