Пред всяка дума...

Пред всяка дума
се трепери, за да се
СТИХЪТ намери...

Категория:

Comments

Така е, rhymefan! Трудна задача!
Като пчелата
от думите събира
нектар поета...

вариант:

на всяка дума
уповава(т) се и в (с)ТИ(х)
я оживява(т)

Pages