Тъжно

Който на чужд гръб
печели, е грешен и
духом нефели...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Който да чужди
слугува - богат е, но
нищо не струва...

Pages