Черти

Разделяй, владей,
богатей и дивей - са
черти на злодей...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Разделяй, владей,
богатей и дивей,
тъй както злодей...

Pages