РОДНАТА РЕЧ

РОДНАТА РЕЧ е
такава творба, че от
радост се плаче!...

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
Езикът най-древен
гласът е тържествен
и шепот божествен!

Родната Реч е
такъв Необят, че е
в БОГ благодатче!...

Pages