Светлик

животът стих е
изначален и светлик
БОГОразпален

...........................................

животът стих е
изначален и от БОГ -
светлик разпален

...........................................

Стих е животът,
светлик изначален и
БОГОразпален!

Категория: