Нямаше

нямаше страна
„коптòрия“ - дойдè „нов
ред“ и стòри я

Категория:

Comments

Както се казваше в рекламата:
"Сега у нас, утре - навсякъде!"
Адмирации, rhymefan!

Pages