Първи юни - Ден на детето!

Днес е празник на детето!
Днес се пее и играе!
Днес и хвърчила в небето
смеят се, и веселба е!

Категория: