Втори юни и Свободата

Днес Свободата
от нечистодỳшия
в скръб е, горката...

Категория: