Денят на бащата

Ден на бащата
е днес и хвалà му, че
мощ е и рамо!

Днес е денят на
бащите - на хляба
творците!

Категория: