Повече

Повече боли,
когато Юда не е
Юда, а Юдка...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Юда води към
разпятие, а Юдка
към обятие...

Pages