Пътят

пътят безкраен
е към съвършенството
и всеотдаен

Категория: