Словата

Словата нека
сгряват, забавляват и
ощастливяват!...

Категория: