Опит за словозаигравка в рамки на „хайку“ и „скъсена танка“

от духовните
неща за отлив - пример
жив е любовта

от духовните
неща е пример жив за
отлив - любовта

.....................................

жив е пример
любовта
за отлив
от духовните
неща

любовта е
пример жив
за отлив
от духовните
неща

Категория: