Седми...

ОБИЧ и ЛЮБОВ
са, за да веселят и
за да не болят!...

Нека - ОБИЧ, за
да веселѝ и нека,
за да не болѝ!...

Нека - и ЛЮБОВ,
и сърцечудеса, и
седми небеса!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Обич и Любов
ще ни спасят, несгоди
щом ни връхлетят...

Pages