Пореден опит за римуван „ямб“ в рамка на „танка“

една страна се
слàви с чернозем и със
сърца големи -

като необята и -
слуги на добротата

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Всяка държава
позор или слава от
Бог получава ..

Pages