Изящната словесност

„много яко“ от
изящната словесност
вече е и част

от изящната
словесност „много яко“
вече е и част

вече е и от
изящната словесност
„много яко“ част

Категория: