Чрез Теб!...

Благословèна
Младенèцорòдице,
чрез Теб!... БОГ грèйна!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Благоговейна,
Света Богородице,
чрез Теб Бог грейна!

Pages