Бърза - или още един опит за история в шест думи

злото бърза и
чрез мозъкопромивни
упражнения

Категория: