По „Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи“ - Карл Маркс

най-дълбоките
чувства най-трудно с думи
се изразяват

извор:

http://misliicitati.blogspot.bg/2010/12/blog-post_4822.html# -

след кликване върху прозорец 2

Категория: