Гушни

гушни в едничък
стих света и този стих
да е ОБЍЧАЙ

.....................................

гушни в едничка
реч света и тя да се
зове ОБЍЧАЙ

Категория: