Любовта в анапестова стъпка

любовта е
на двойката
спойката

Категория: