Една се Родѝна...

от парѝ и власт
за малцѝна - една се
Родѝна срѝна

Категория: