Мир

равновесие
душевно с мир душевен -
най-добре си е

Категория: