За

несправедливо
е - някой да плаща за
чужди грехове

Категория: