Разход...

Не сà, разхождат
ли се „в рàзход“ , а тъгà
за да одрàскат...

Категория: