Не чинят

всички световни
богатства не чинят пред
„Жив е той, жив е!“

Категория: