БЛАГОДАРЯ!

Днес на думата
„Благодаря!“ денят е -
дума-благодат!

Категория: