Едни

едни избират
си съдбата - да пълзят
и под дънàта

Категория: