Явно

въздишките по
изяществата - явно -
все по-дълбоки

Категория: