Лазаровден

АГНÈЦЪТ БÒЖИЙ
Лазар възкресява днес -
на БОГ за слава!

Категория: