ЦВЕТНИЦА

ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Ведро и сърцато!
ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Знойно като лято!

ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Дар от небесата!
ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Святост чудновата!

ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Светлина благата!
ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Китка за душата!

ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Поглед в синевата!
ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Порив в необята!

ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
Взор звездносияен!
ЗДРАВЧЕ, ЗДРАВЧЕ, мило ЗДРАВЧЕ!
ЗДРАВЕЦ ВСЕОТДАЕН!

Категория:

Comments

Прекрасни, здравословни стихове!
Като ехо от Господни светли светове.
Адмирации, rhymefan!

друга редакция:

здравче мило –
крехко и сърцато

мило здравче –
знойно като лято

здравче кипро –
дар от небесата

кипро здравче –
святост чудновата

здравче –
стръкче –
светлина благата

скръкче –
здравче –
китка за душата

здравче китно –
поглед в синевата

китно здравче –
порив в необята

здравче ведро –
взор звездносияен

ведро
здравче –

ЗДРАВЕЦ
всеотдаен

Липсва само ведра музика,
за да стане светъл химн!

Pages