ПОЛЕЗЕН

полезен да е
всеки - и ще е светът
с ЛЮБОВ извезан

всеки полезен
да è - и светът ще е
с ОБИЧ извезан

Категория: