Саморòден

стих саморòден
на име ОБЍЧАЙ - към
БОГ пътеводен

Категория: