ОБИЧТА НИ

от ГОСПОД БОГ да
бъдем вдъхновени и
благословени

и към НЕГО обичта
ни - да е чрез труда ни

Категория: