НА ЖИВОТА

на
живота
в
горнилото

любовта

е
светилото

Категория: