КАМБАНА

сърцето - жива
биеща камбана по
любов мечтана

Категория: