ФАДИЩА*

душите са след
песен на фадища скръб
и пепелища

...............................................„...............

*фадища - изпълнителка на фадо

Категория: