ЗНАЯТ

сàмо семейство
Доброс`ърцеви знаят
какво е обич

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Само човекът
добросърдечен знае
обич какво е!

Pages