МЕЧТАТА

Горка мечтата
за свобода, братство и
равенство жива

от „нов световен
ред“ закопана е – за
назидание...

Категория: