ЛЮБОВТА È

любовта
е
майка-всеотдайка

и терзае се
и вайка ли се
вайка

Категория: