Да тласкат

хартия
и перо

да тласкат
към добро

към
обич въжделена

и към
любов нетленна

Категория: