С И БЕЗ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Свят, основан на
парѝ примитивен е,
зъл и противен...

............................................

свят
основан на парѝ
примитивен е
зъл
и противен

Категория: